MASHO SHASHIASHVILI
SHASHIASHVILI

height
180 - 5' 11"
bust
102 - 40"
waist
81 - 32"
hips
110 - 43"
shoe size
40 - 9
hair color
Brown
eyes
Brown
height: 180 - 5' 11" bust: 102 - 40" waist: 81 - 32" hips: 110 - 43" shoe size: 40 - 9 hair color: Brown eyes: Brown
height
180 - 5' 11"
bust
102 - 40"
waist
81 - 32"
hips
110 - 43"
shoe size
40 - 9
hair color
Brown
eyes
Brown

MASHO
SHASHIASHVILI